تاندربولت (Thunderbolt) چیست؟

شاید برای شما سوال پیش امده باشد که تاندربولت (Thunderbolt) چیست؟ تکنولوژی تاندربولت (Thunderbolt) انقلابی است در تکنولوژی I/O. [...]