تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی دارای حالت های RAID

انتقال با سرعت فوق العاده USB 3.0

ظرفیت بزرگ ذخیره سازی تا 40TB برای اطلاعات شما

ایمن و قابل اعتماد

حالت RAID چندگانه دارای حالت های RAID1, RAID3, RAID5, RAID10

ایمن و کارآمد، اجتناب از دست رفتن اطلاعات

شاسی آلومینیومی

تکنولوژی Anodic oxidation